Ostapchenko
Контактна інформація

o.ostapchenko@kubg.edu.ua

Остапченко Олена Вадимівна

Старший викладач

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Обов'язки: - відповідальна за облік успішність студентів Інституту людини.

Викладає дисципліни: "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Риторика, культура мовлення корекційного педагога", "Основи красномовства".

Біографія

1977 року закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) за спеціальністю “Філологія. Українська мова і література”.
На посаді старшого викладача кафедри української мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка працює з 01.01.2008 року по теперішній час.
Автор 22 публікацій, серед яких 13 одноосібних навчально-методичних матеріалів та наукових статей, 3 тез у збірниках матеріалів конференцій, 6 навчальних посібників (у співавторстві).

Професійний і науковий інтерес

Робота над дисертаційним дослідження, тема якого затверджена Вченою радою Університету (25 квітня 2013 р.): МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

Список публікацій

Powered by SobiPro