Horokhova
Контактна інформація

t.horokhova@kubg.edu.ua

Горохова Тетяна Олександрівна

Старший викладач

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Обов'язки: - секретар кафедри;- відповідальна за практику студентів 2 - 6 курсів.

Викладає дисципліни: "Практикум з української мови", "Українську мову (за професійним спрямуванням)".

Біографія

Закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка у 2010 році.

З 2012 року навчається в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова)

Професійний і науковий інтерес

Лінгводидактика, українська література, етнопедагогіка.

Список публікацій

Powered by SobiPro