Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

horoshkina
Контактна інформація

o.horoshkina@kubg.edu.ua

Горошкіна Олена Миколаївна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

o.horoshkina@kubg.edu.ua

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Українська мова (за професійним спілкуванням), Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі, Спецкурс з української мови

Професійний і науковий інтерес

Актуальні питання вивчення лінгводидактики.

Список публікацій

Powered by SobiPro