vintoniv_m
Контактна інформація

m.vintoniv@kubg.edu.ua

Вінтонів Михайло Олексійович

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

д-тор філол.н., проф.

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Сучасна українська мова

Біографія

У 1993 р. закінчив філологічний факультет Донецького державного університету. З вересня 1993 р. до вересня 2016 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри Донецького національного університету. У вересні 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Типологія форм присудка в сучасній українській мові” (спеціальність 10.02.01 – українська мова). У жовтні 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему “Комунікативна структура речення і тексту в українській літературній мові” (спеціальністі 10.02.01 – українська мова). У грудні 2015 року присвоєно вчене звання професора. Із жовтня 2016 р. працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Під керівництвом Михайла Олексійовича захищено 6 кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Професійний і науковий інтерес

Актуальні питання граматики, лексикографії та прикладної лінгвістики.

Powered by SobiPro