vintoniv_t
Контактна інформація

t.vintoniv@kubg.edu.ua

Вінтонів Тетяна Миколаївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

к. філол.н., доц.

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Сучасна українська мова.

Біографія

У 1996 р. закінчила філологічний факультет Донецького державного університету. З вересня 2004 р. до вересня 2014 р. працювала асистентом, викладачем кафедри української і російської мов Донецького національного медичного університету. З жовтня 2014 - доцент кафедри загального мовознавства і історії мови Донецького національного університету. З 03.10.2016 року доцент кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка. У жовтні 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Реальна онімія як засіб образності в історичній оповіді” (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство).

Професійний і науковий інтерес

Актуальні питання ономастики і психолінгвістики.

Powered by SobiPro