Центр культури української мови

000 copy

001

 

БЛОГ Центру культури української мови

     Facebook спільнота Центру

Сутність роботи центру: удосконалення навичок усної і писемної комунікації українською мовою, риторичні уміння, ораторське мистецтво

Спеціальності: філологія (українська, англійська, німецька, іспанська, італійська, французька, японська, китайська)

Дисципліни: Культура усного і писемного мовлення (українська),Сучасна українська літературна мова, Практикум з української мови

Форми роботи: рольові ігри, дискусії, розробка проектів, проведення орфоепічних тренінгів та комунікативних квестів

Особливості центру: популяризація вживання української мови в усіх сферах використання.

Діяльність Центру культури української мови на 2020–2021 н.р.

Звіт про діяльність Центру культури української мови за 2020–2021 н.р.

 

     


index