Центр культури української мови

000 copy

001

 

БЛОГ Центру культури української мови

     Facebook спільнота Центру

 

 Сутність роботи центру: удосконалення навичок усної і писемної комунікації українською мовою, риторичні уміння, ораторське мистецтво

 

 Спеціальності: філологія (українська, англійська, німецька, іспанська, італійська, французька, японська, китайська)

 

 Дисципліни: Культура усного і писемного мовлення (українська),Сучасна українська літературна мова, Практикум з української мови

 Форми роботи: рольові ігри, дискусії, розробка проектів, проведення орфоепічних тренінгів та комунікативних квестів

 

 Особливості центру: популяризація вживання української мови в усіх сферах використання.

 

Графік занять в Центрі культури української мови (ІІ семестр 2018-2019 н.р.)

 

Звіт про роботу Центру культури української мови за 2019 р.

Звіт про роботу Центру культури української мови за перший семестр 2019-2020 навчального року

Звіт про роботу Центру культури української мови за 2017-2018 н.р.

 

        index