Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Центр культури української мови

000 copy

001

 

БЛОГ Центру культури української мови

     Facebook спільнота Центру

Сутність роботи центру: удосконалення навичок усної і писемної комунікації українською мовою, риторичні уміння, ораторське мистецтво

Спеціальності: філологія (українська, англійська, німецька, іспанська, італійська, французька, японська, китайська)

Дисципліни: Культура усного і писемного мовлення (українська),Сучасна українська літературна мова, Практикум з української мови

Форми роботи: рольові ігри, дискусії, розробка проектів, проведення орфоепічних тренінгів та комунікативних квестів

Особливості центру: популяризація вживання української мови в усіх сферах використання.

 

 Звіт про діяльність Центру культури української мови за І півріччя 2021–2022 навчального року

 

     


index