Про підрозділ

НДЛ грінченкознавства створено у 2009 році і є єдиною в Україні науковою установою, діяльність якої спрямована на системне й ґрунтовне вивчення багатогранної діяльності Бориса Грінченка та його ролі в професійній підготовці майбутніх фахівців.

 

 З 2009 по 2017 рік завідувачем НДЛ була кандидат педагогічних наук Мовчун Антоніна Іванівна.

 В 2017-2018 рр. НДЛ грінченкознавства очолювала доктор педагогічних наук Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна.

 У 2018-2019 р. НДЛ грінченкознавства очолювала кандидат філологічних наук, доцент Івасюк Оксана Михайлівна.

 З червня 2019 р. по серпень 2020 р.  НДЛ грінченкознавства очолювала кандидат історичних наук, доцент Андрєєва Світлана Серафимівна. 

 

 

Мета діяльності НДЛ грінченкознавства полягає у проведенні цілісного наукового аналізу грінченкознавства як складової культури України.

Для досягнення мети застосовуються такі види роботи:

  • пошуки, історіографічний та біографічний аналіз наукових (літературознавчих, мовознавчих, культурологічних) архівних джерел про Б.Д. Грінченка;
  • збір, аналіз та систематизація архівних та опублікованих у пресі матеріалів із подальшим визначенням їхнього місця в музейній експозиції;
  • проведення екскурсійної роботи в Музеї Бориса Грінченка;
  • поповнення та оновлення музейної експозиції та музейних фондів архівними документами;
  • пошуки та історіографічний аналіз архівних джерел про будівлю адміністративного корпусу на вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2 як архітектурної пам’ятки ХІХ ст.

Матеріали досліджень використовуються для ознайомлення широкої громадськості з науковою діяльністю НДЛ грінченкознавства і популяризації наукових здобутків з проблем грінченкознавства у засобах масової інформації.

Положення про науково-дослідну лабораторію грінченкознавства

ПЛАН діяльності науково-дослідної лабораторії грінченкознавства  на 2017-2018 рр.